מושבים וקיבוצים לא יוכלו לקנות קרקעותיהם

מושבים וקיבוצים לא יוכלו לקנות קרקעותיהם

(פורסם באתר News1 ב 27.12.2009)

 מועצת מקרקעי ישראל מתכננת מחר לדיון בתקנות החדשות למכירת קרקע לפרטיים בדיקת התקנות מגלה סעיפים לא-ברורים ומנוגדים להבטחות


 

חברי מושבים וקיבוצים לא יוכלו לקנות ממינהל מקרקעי ישראל את המגרשים, שעליהם עומדים בתי החברים. כך עולה מניתוח הצעת ההחלטה בעניין מכירת קרקעות המדינה לפרטיים, שתובא מחר (יום ב', 28.12.09) לדיון במועצת מקרקעי ישראל. הדבר מהוה הפרה של הבטחה שנתנה הממשלה בזמנו, שלפיה יוכלו גם חברים אלו לקנות את המגרשים שעליהם בתי המגורים.

כתוצאה מכך, נוצרת עתה אפליה בין תושבי הערים, שיוכלו לקנות את דירות מגוריהם, לבין תושבי המושבים והקיבוצים, שלא יוכלו לעשות כן.

ההצעה קובעת:

 • מגרשי המגורים יועברו בחינם לקבוצות הבאות: דיירים בבניינים של 4 דירות ויותר; קוטג'ים על מגרשים של עד 280 מ"ר; קוטג'ים ווילות על מגרשים של עד 3 דונם באזורי עדיפות לאומית; קוטג'ים על מגרשים של עד 2 דונם, אם החוכר שילם את מלוא דמי החכירה; מגרשים לתעשיה עד 10 דונם באיזורי עדיפות לאומית.

 • מגרשי המגורים יימכרו בתשלום לכל מי שיש לו מגרש של עד 16 דונם. מגרשים אלו חולקו ל-4 קבוצות:
 • (1) מגרשים של 540-280 מ"ר - תמורת תשלום מדורג של 3% עד 4.5% לשנה מהשווי (לא ברור מדובר על העבר או העתיד), כאשר השווי ייקבע על-פי טבלה;
 • (2) מגרשים של 1,000-540 מ"ר - תמורת תשלום מדורג של 6% עד 9% לשנה מהשווי, על-פי טבלה;
 • (3) מגרשים של 1 עד 16 דונם - תמורת תשלום של 31% מעלית שווי המגרש עקב העברתו לבעלות פרטית. במקרים אלו תיערך שומה פרטנית על-ידי שמאי (כנראה של המינהל או משרד המשפטים);
 • (4) מגרשים של יותר מ-16 דונם - לא נאמר דבר ולא ברור מה המצב. הכוונה בעיקר לאחוזות במושבים, שנחכרו בעבר על-ידי בעלי הון. יתכן שהשתיקה בסעיף זה משמעותה, שאי-אפשר יהיה לקנות את המגרש.

 • מגרשים לתעסוקה עד 1 דונם - תמורת תשלום מדורג של 6% עד 9% מהשווי, כנראה על-פי טבלה. מגרשים גדולים יותר ישלמו תשלום גבוה יותר;

 • מי שחכר קרקע ללא מכרז, יוכל להעביר את הבעלות עליה רק בעוד 7 שנים. אולם אם התברר שלא השתמש בקרקע למטרה שלשמה חכר, הוא לא יוכל לקנותה כלל. לא ברור מנוסח ההחלטה, אם המינהל ידרוש מהחוכר להחזיר את הקרקע;

 • לא תהיה העברת בעלות של המגרשים הבאים: מושבים, קיבוצים, תחנות דלק, מפעלים בישובים חקלאיים, משקי עזר, מוסדות ציבור, חברות ממשלתיות.
מנסים למנוע מכירת קרקע לזרים

הצעת ההחלטה מנסה למנוע מכירת קרקע לזרים שאינם יהודים. היא קובעת כי המינהל ימכור קרקע לזרים כאלו רק על-פי החלטה קודמת שלו.

בנוסף, כפי שפורסם בלעדית בזמנו ב-News1 [ראו משמאל], יהיה בכל חוזה למכירת קרקע לפרטיים, בכל הארץ, סעיף שיאסור על מכירת הקרקע הלאה למי שאינו אזרח ישראל. בנוסף, תהיה לגבי כל עסקה גם הערת אזהרה בטאבו בנוסח זה.

התכנון עובר לרשויות המקומיות – בתנאי מעורפל
סעיפים אחרים בהצעת ההחלטה מדברים על העברת תכנון הקרקע מהמינהל לרשויות המקומיות, למשרד השיכון ולמה שמתואר בהצעה כ"מגזר הפרטי", מבלי לפרט ולהסביר למה הכוונה.

אולם זוהי העברה בתנאי. הצעת ההחלטה קובעת כי המינהל יוכל להמשיך ולתכנן פרויקטים גדולים, מחנות צה"ל ומתחמים של חברות ממשלתיות. אחד הפגמים בהצעת ההחלטה הוא הניסוח המעורפל "פרויקטים גדולים". אין נתון כמותי, בניגוד לניתוח המדוקדק של שטחי המגרשים למגורים בחלק הראשון של הצעת ההחלטה.

כדי לתכנן פרויקטים גדולים אלו, תוקם "ועדת פרויקטים", שבה יהיו חברים נציגי המינהל ומשרדי האוצר, השיכון והתעשיה. משום מה, ועדת הפרויקטים אינה כוללת נציג של משרד הפנים, למרות שמינהל התכנון הארצי הוא חלק ממשרד זה!
סעיפים מעורפלים ולא-ברורים

הצעת ההחלטה זרועה בסעיפים מעורפלים ולא ברורים:

 • האם מי שגרם בבתים משותפים של 3-2 דירות יוכלו לקנות את הבעלות על הדירות?

 • מה דין מגרשים בני יותר מ-16 דונם?

 • האם יש הבטחה כלשהיא למניעת או הגבלת מכירת מגרשים לאילי הון?

 • התשלום של 3% עד 9% לשנה מערך המגרש – על איזו תקופה הוא חל? האם על השנים מהעבר, לאחר חוזה החכירה ההיסטורי? או על השנים בעתיד? ואם כך, מה פירוש המילים "מהשנה הרביעית ואילך"? האם פירוש הדבר שבחלק מהמקרים יהיה על הבעלים החדשים להמשיך ולשלם לעולם תשלום שנתי במינהל?

 • מה פירוש "פרויקטים גדולים"?

 • היכן החיסכון והיעילות שהובטחו, אם במינהל יהיו גם בעתיד "ועדת פרויקטים", "מינהל תשלומים לארבע שנים", "ועדת חריגים" ועוד ועוד?
.כל הזכויות שמורות למושב "ניר ישראל", מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ
nir.israel.net@gmail.com ----------------------- .חל איסור מוחלט להעתיק או להשתמש במידע או תמונות ללא רשות בכתב
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט