שקמים - וועדה מרחבית לתכנון ובניה

מזכירת המחלקהאתי כהן


טל.:  08-8500752 , 08-8500705
פקס. 08-8503163

קבלת קהל:
ימים א', ג', ה'
רצוי לתאם פגישות מראש

 

שקמים – ועדה מרחבית לתכנון ובניה
הוועדה המרחבית, המשותפת למועצות האזוריות יואב, לכיש, שפיר וחוף אשקלון,
פועלת מתוקף חוקי התכנון והבנייה של מדינת ישראל.


הנושאים השונים שבטיפול הוועדה הם:
• תכנון בנייה עיר (תב"ע).
• בקשה להיתר בנייה ו/או הריסה.
• בקשה להיתר לשימוש חורג.
• פיקוח על הבנייה והפיתוח – התאמת הבנייה להיתרים, טיפול בעבירות בנייה, טיפול
  בכתבי אישום, הופעה בבתי משפט, דו"חות פיקוח, טופסי ארבע וכו'.
• מתן אישורים ומידע לצורך רישום בטאבו תשלום היטל השבחה ומידע כללי לבקשות
  היתרים.

 

 

יו"ר הועדה – צביקה קדמן

עובדי הוועדה:
מזכיר/מהנדס הוועדה
– מאיר בן-ארוש.
מנהלת המשרד – מזל כהן.
מפקח הוועדה – משה עיני
מזכירת הוועדה – אתי כהן.
מזכירת פיקוח – חגת בן יהודה.

 

חברי הוועדה:
• יו"ר – צביקה קדמן.
• ראש המועצה האזורית יואב – רני טריינין.
• ראש המועצה האזורית חוף אשקלון – שמעון כהן.
• ראש המועצה האזורית שפיר – אשר אברג'ל.
• ראש המועצה האזורית לכיש – דני מורביה.
• נציג ציבור - מאיר כהן.
• נציג ציבור - אמנון עצמון.
• נציג ציבור - איצ'לה מודעי.

.כל הזכויות שמורות למושב "ניר ישראל", מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ
nir.israel.net@gmail.com ----------------------- .חל איסור מוחלט להעתיק או להשתמש במידע או תמונות ללא רשות בכתב
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט