נציגות המושב במליאת המועצה
נציג המושב הנוכחי: בני עיון

תפקידו של נציג המושב במועצה

מליאת המועצה מורכבת מ 21 חברים אשר משמשים כגוף מנהל המאשר את החלטות המועצה. 


נציג המושב במועצה הינו אחד מחברי המליאה, אשר מטרתה להתוות את מדיניות המועצה בתקופת כהונתה, לדוגמה מינוי חברי מליאה כראשי וועדות במועצה (חינוך, כספים, וכו'...). 


לכל חבר מליאה חשיבות באישור החלטות הנהלת המועצה וראש המועצה לקידום פרוייקטים ויוזמות שונות. מכאן נגזר כוחו ועוצמת ה"קואלציה" בה הוא חבר לשנות ולהשפיע לטובת מטרות הישוב שלו.


מידע נוסף תוכלו לקרוא כאן 


עידכונים ותגובות
המידע והעידכונים המובאים כאן נכתבים ע"י נציג המושב במליאת המועצה. 
ניתן להגיב לעידכונים כאן או בבימת הדיון. העידכונים והתגובות מופיעים גם בדף הבית.

***

.כל הזכויות שמורות למושב "ניר ישראל", מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ
nir.israel.net@gmail.com ----------------------- .חל איסור מוחלט להעתיק או להשתמש במידע או תמונות ללא רשות בכתב
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט