דיני אבלות בשנה הראשונה

לחזרה לאתר בית העלמין, לחצו כאן...

 

 

דיני אבלות על שאר קרובים

לשאר קרובים דיני האבלות נגמרים ביום ה-30 ליום הקבורה.

 

דיני אבלות על אביו ואימו הנוהגים עד תום 12 חודש מיום הקבורה

 

בגדים, כלים ורהיטים חדשים -     אבל על אביו ואימו לא ילבש בגדים חדשים כל 12 חודש, ואם הוא זקוק מאד לבגד חדש, מותר לו ללבוש, בתנאי שמישהו אחר ילבש את הבגדים למשך יום או יומיים.

אין איסור לקנות רהטים או כלים חדשים ולהשתמש בהם, וכן מותר לשפץ את הבית.

משלוח מנות -    לעניין משלוח מנות בפורים; אין לשלוח מנות לאבלים, אך האבלים חייבים במצוות משלוח מנות. וישלחו רק שתי מנות לאיש אחד.

השתתפות בשמחה ושאר תענוגות -

אסור לאבל ללכת למקום שמתקיימת בו שמחה.

במשך 12 חודש אסור לאבל לשמוע מוזיקה בכל צורה שהיא.

העוסק בהוראה ומלמד תלמידיו שירים, ומי שפרנסתו לנגן בתזמורת, מותר לשמוע ולהשמיע נגינה.

אסור לנסוע לטיול לשם תענוג, לשם פרנסה מותר.

השתתפות בחתונה, חופה ושבע ברכות -

מותר לאבל על אביו או אימו, במשך 12 חודש, להיכנס למקום שנערכת בו חתונה כדי לברך את בני הזוג אך עליו ללכת מיד לאחר מכן.

למנהג הספרדים אסור לאבל להיות בכלל בשעת החופה. ואילו למנהג האשכנזים מותר להשתתף בחופה בלבד, ובתנאי שזו מתקיימת מחוץ לאולם השמחות.

אם האבלים הם האב או האם או הסב או הסבתא של החתן או הכלה, מותר להם להשתתף בכל מהלך החתונה ללא הגבלות. הסיבה לכך היא כדי שלא יהיה צער לחתן ולכלה, ולכן יש לנהל את החתונה כסדרה ולא ימעטו בשמחה.

מותר לאבל להשתתף בסעודת שבע ברכות בתנאי שישמש כמלצר ולא ישב ויאכל בסעודה.

בסעודת שבע ברכות שעושים בשבת, מותר לאבל להשתתף. כיוון שדיני אבלות לא חלים בשבת אלא בצנעה.

אם מתקיימת חתונה של בני משפחה הקרובים לאבלים בדרגה שנייה או שלישית, מותר להשתתף בתנאים הבאים: אסור לאכול שם, ישמש כמלצר, אסור לו לרקוד.

הורים מאמצים שהם אבלים, מותר להשתתף בחתונת ילדם המאומץ.

ברית מילה -    מותר לאבל להשתתף בסעודה שעושים בערב שבת שקודם ברית המילה הנקרא "שלום זכר". כיוון שדיני אבלות לא חלים בשבת אלא בצנעה.

בסעודה שעושים בלילה שלפני הברית ("ברית יצחק"/"וואך נאכט") אסור לאבל להשתתף.

מותר לאבל להיות נוכח בשעת הברית מילה, ובלבד שאין כלי זמר, אך לא ישתתף בסעודה. אם הסעודה נערכת בבית האבל, אז מותר גם להשתתף בסעודה. אם האבל הוא אבי הבן או הסבא של הנימול מותר להשתתף בברית המילה ללא הגבלה.

אבל שהוא מוהל, סנדק, או מביא התינוק לברית ("קוואטער") מותר להשתתף בסעודת ברית המילה.

מותר להשתתף בקידוש שעושים בבית הכנסת בשבת בשעה שקוראים שם לבת.

פדיון הבן -        מותר לאבלים להיות נוכחים בשעת פדיון הבן, ובלבד שאין כלי זמר, אך לא ישתתף בסעודה. אם האבל הוא אבי הבן, או שהוא הכהן הפודה את הבן, מותר להשתתף בסעודה.

בר מצווה        אסור לאבל לאכול מסעודת בר מצווה אך מותר להיות נוכח ובלבד שאין כלי זמר.

סעודת שבת -     מותר ללכת לאכול אצל חברים או מכרים את סעודת השבת.

סיום מסכת -      אסור לאבל להשתתף בסיום מסכת אלא אם האבל עצמו מסיים את המסכת.

סעודה בימי חנוכה – לפי מנהג אשכנז אסור לאבל להשתתף בסעודת חנוכה ולפי מנהג ספרד מותר.

הכנסת ספר תורה – אסור לאבל להשתתף לא בטכס הכנסת ספר התורה וגם לא בסעודה שמקיימים אחריה. אבל אם הוא עצמו או אביו או בנו מכניסים ספר תורה, מותר לאבל להשתתף ללא הגבלות.

חנוכת בית –     מנהג הספרדים שמותר להשתתף ובתנאי שמדובר בארץ ישראל משום ישוב הארץ ומנהג אשכנז להחמיר.

מסיבת עובדים - מסיבה הנערכת במקום העבודה, אם אי השתתפות האבל תפגע בקידומו או פרנסתו מותר להשתתף.

התנהגות בבית הכנסת -    אבל על אביו או אימו לא ישב בימות החול במקום מושבו הקבוע בבית הכנסת במשך 12 חודש. אך בשבתות ישב במקומו הקבוע. ויש נוהגים להחמיר גם בשבת.

יש נוהגים שאבל במשך 12 חודש אינו מקיף את הבימה בהושענות שאומרים בסוכות ויש המתירים.

קדיש -              על האבל לומר קדיש מיום הקבורה ועד תום 11 חודש. מנהג האשכנזים שבחודש ה-12 לא אומרים כלל קדיש. ואילו מנהג הספרדים שנוהגים לחזור ולומר קדיש מקבלת שבת שלפני יום השנה לקבורה ועד ליום האזכרה כולל יום האזכרה.

שנה מעוברת -    בשנה מעוברת דיני האבלות נוהגים רק 12 חודש, בחודש ה-13 אין דיני אבלות כלל. מי שנוהג לערוך אזכרה בחודש ה-13 יעשה את האזכרה לפי יום הפטירה ולא לפי יום הקבורה.

במשך 12 חודש כאשר מזכיר את שם אביו או אימו מוסיף "הריני כפרת משכבו".

 

 

לחזרה לאתר בית העלמין, לחצו כאן...

.כל הזכויות שמורות למושב "ניר ישראל", מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ
nir.israel.net@gmail.com ----------------------- .חל איסור מוחלט להעתיק או להשתמש במידע או תמונות ללא רשות בכתב