אפרת ואש, משרד עורכי דין

אפרת ואש - משרד עורכי דין
המשרד הוקם באפריל 1987, ומנוהל בשיטת "כלים שלובים": תחומים ספציפיים, שלובים זה בזה,  של יישומי משטר המקרקעין הציבורי בישראל בכלל, ובישובים כפריים בפרט  (דיני מקרקעין, דיני מינהל מקרקעי ישראל, משפט ציבורי, משפט מינהלי), מול הניהול התאגידי (דיני אגודות שיתופיות, דיני בוררות, הסדרי חובות), תוך אינטראקציה עם כלי הניהול המוניציפלי (דיני רשויות מקומיות, תכנון ובניה, משפט ציבורי ומינהלי). למעשה, מדובר באינטר-דיסציפלינה. במסגרת זו, ניהל ומנהל המשרד הליכים משפטיים רבים, תוך ביצוע מחקרים עובדתיים, היסטוריים ומשפטיים רחבי-יריעה, בעיקר בבתי המשפט המחוזיים, המינהליים, ובבית-המשפט העליון.

בין השאר, עתר המשרד כמה עתירות לבית-המשפט הגבוה לצדק, אשר עסקו בעקרונות הנורמטיביים של תחומי עיסוק המשרד. הנבחרות מהן יפורטו בדפים הבאים בקצירת האומר. עתירות אלו  גרמו לשינויי מדיניות וחקיקה בתחומים הרלבנטיים, ופתחו פרקים חדשים של פעילויות המשך, במישור המשפטי, הפוליטי והחברתי.

העיסוק ברמה המאקרו-נורמטיבית משליך ישירות על  אופני הטיפול בתיקי-פרט,  כגון קביעת זכאות להקצאת מקרקעי ישראל לסוגיהם במכרז או בפטור מקומי ממכרז, הסוגיה הכאובה של אי-הורשת נכסי בר-רשות, עבור ביחסי פרט-אגודה ו/או ועד מקומי ו/או מועצה איזורית, וכלה בניהול נכסים ברמת תכנון ובניה, מיסוי כגון ארנונה, היטלי פיתוח, או היטלי השבחה, ותכנון מיסוי העברת זכויות בנכסים המורכבים מ"מגורים", "זכויות בניה" ו"חקלאות". ראו בדפים הבאים.

 מניפת הלקוחות מתפרשת מהגלן והגליל ועד הנגב והערבה. גם במגזר העירוני אנו עוסקים בעניינים הנוגעים להתמחות המשרד. הלקוחות מגיעים למשרד  בשיטת "חבר מביא חבר", דרך המלצות של חברים למקצוע, עורכי-דין המכירים את פעילות המשרד וממליצים עליו, ובעזרת גלישה ברשת האינטרנט, בה פעילויות המשרד מוזכרות מעת לעת. 

 חלק בלתי-נפרד מפעילות המשרד הוא זיהוי מקרים המתאימים להליכים יצוגיים-קבוצתיים במגוון תחומים, כפי שאנו מאתרים אותם בעזרת הלקוחות.

האתר עולה לאויר לרגל 20 שנות קיום המשרד, במטרה להנגיש את התכנים והידע הנצברים לציבור הרחב בטכנולוגיה של המאה ה-21, ולתרום לשיח הציבורי בתחומים הרלבנטיים.


לאתר המשרד:http://www.vas-law.co.il


.כל הזכויות שמורות למושב "ניר ישראל", מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ
nir.israel.net@gmail.com ----------------------- .חל איסור מוחלט להעתיק או להשתמש במידע או תמונות ללא רשות בכתב
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט